Seal kinnitas Stalin taas Balti riikide puutumatust. Reaalseid vanglakaristusi on pidanud kandma teisedki. Enamus taksodest on mobiliseeritud. Näiteks Bostoni pommirünnakute ajal kahetimõistetavaid laulusõnu postitanud noormees , või pommivööga Facebooki f otodel poseerinud islami äärmuslust propageeriv kuue lapse ema.

Arhiiv Viimastel aastatel on sotsiaalmeedia roll ja olulisus fat poletavad toidud banaanid ja riigi kaitse küsimustes plahvatuslikult kasvanud - sotsiaalmeediast on saanud võimas relv, mis pahatahtlikus, aga ka oskamatus käes võib teha palju pahandust. Kui veel mõned aastad tagasi räägiti imetluse ja hämmeldusega sellest, kuivõrd suurt rolli mängis sotsiaalmeedia Õigupoolest pole mitte kunagi varem hirmu külvamine, viha levitamine, vaenu õhutamine ja häda kuulutamine olnud nii lihtne kui nüüd, sotsiaalmeedia ajastul.

napunaiteid relvade ohutamiseks

Muuhulgas võimaldavad ja võimendavad erinevad sotsiaalmeedia kanalid ilmingut, mida Stanley Cohen nimetas ühiskondlikuks moraalipaanikas. Antud napunaiteid relvade ohutamiseks võib moraalipaanikaks pidada ülepaisutatud reaktsiooni mingile negatiivsele sotsiaalsele protsessile või selles osalejatele. Kuna paanikat tekitavad teemad on ajas muutuvad ja kaasnevad nn paanikahood üsna ajutised, siis sobivad erinevad kiirele interaktsioonile üles ehitatud sotsiaalmeedia kanalid moraalipaanika levitamiseks lausa valatult.

Sotsiaalmeedia kaudu leviva moraalipaanika sihtmärkideks võivad aga olla nii süütud üksikisikud, terved rahvusriigid, või nende toimimiseks oluline infrastruktuur. Nõiajahid üksikisikutele Paljud aktiivsed Facebooki kasutajad jagavad postitusi, kus otsitakse petturitest kelme, loomade väärkohtlemises süüdistatavaid, vargapoisse, oletatavaid pedofiile või muidu kahtlaselt käituvaid isikuid. Taolisi postitusi edasi saates ei mõtle enamik ilmselt midagi halba.

Navigeerimismenüü

Küll aga ei kipu paljud selliste postituste jagajad ilmselt ka postituse sisus kahtlema või kurikaeltena kujutatud persoonide tegusid kahtluse alla seadma. Näiteks levitati Sellised kahtlustused ja valeinfo levitamine sai osaks koguni neljale süütule kodanikule. Olgugi et sotsiaalmeediast oli Bostoni maratoni pommirünnakute toimepanijate leidmisel samuti palju abi ning nendest interaktiivsetest platvormidest said esimesed kohad, kust tavakodanikud toimuva kohta infot ammutasidon sotsiaalmeediast alguse saanud nõiajahid alati problemaatilised nähtused.

Interneti mälu on ju teatavasti igavene ning seepärast on taolistes olukordades enda maine puhastamine üsnagi keerukas ning aegavõttev protseduur.

Juunipööre

Rahvusriigid löögi all Usutavasti on paljudel eestlastel meeles Vähestel on aga ilmselt aimu, millist rolli mängis suhtlusportaal Rate Tallinna tänavatele üle kandunud sündmustes. Praegusel küber-ja propagandasõdade ajastul on sotsiaalmeedia muutunud niivõrd oluliseks, et tihtipeale ei osata autoritaarsetes riikides nende kanalite kaudu levivate teisitimõtlejate ideede ja üleskutsetega võidelda muul moel kui blokeerimise kaudu.

napunaiteid relvade ohutamiseks

Tavapraktikaks on see saanud Iraanis, Põhja-Koreas ning Hiinas ja üha enam püütakse blokeeringute ja seadusandluse toel sotsiaalmeediat suukorvistada Venemaal. Keelamine, blokeerimine või lehekülje sulgemine võivad tunduda äärmuslike, autoritaarsele riigile sobilike vahenditena, kuid probleem napunaiteid relvade ohutamiseks ka demokraatlike riikide puhul üha aktuaalsem. Rünnakud taristule Riikliku tähtsusega taristu ründamine sotsiaalmeedia kaudu on viimasel ajal samuti hoogustunud.

Üks esimestest sotsiaalmeedia poolt kultiveeritud ja riiklikult olulist infrastruktuuri puudutavast moraalipaanikast lahvatas aga Kuna kuulujuttudel tõepõhja all ei olnud ning neid levitati meelega avalikkuse eksitamiseks, siis hakkas juttude levitajaid taga otsima riiklik eriteenitus.

napunaiteid relvade ohutamiseks

Sama stsenaarium taaskäivitus kolm aastat hiljem, mil sotsiaalmeedias ja SMSide näol jagatud kuulujutt Swedbanki pankrotist tõi taaskord sularaha-automaatide taha sadu lätlasi. Virtuaalse teo reaalne tagajärg Eeltoodust nähtub, et lisaks abivalmitele tavakodanikele on sotsiaalmeediast saanud lemmik ruupor kõikvõimalikele kurikaeltele, terroristidele ja napunaiteid relvade ohutamiseks.

Seetõttu on aja jooksul politsei ning teiste julgeolekuüksuste huvi ja tähelepanu sotsiaalmeedia platvormidel toimuva osas ainult kasvanud ning nüüdseks igati ootuspärane.

napunaiteid relvade ohutamiseks

Seepärast peaksid kõik maailmapäästjad, isehakanud detektiivid, vastupanuvõitlejad või äärmuslased sotsiaalmeedias postitusi tehes arvestama võimalusega, et nii nende heas usus tehtud üleskutsetel, naiivsusest tehtud postitustel kui rumalatel naljadel võivad olla reaalsed ning ebameeldivad tagajärjed mitte ainult teiste vaid ka nende endi jaoks.

Näiteks kahe noormehe jaoks tõi Oluline on siinkohal rõhutada, et vaatamata mässu organiseerimise soovile, ei toimunud nimetatud Facebooki üleskutse tõttu ühtegi korrarikkumist.

napunaiteid relvade ohutamiseks

Ehk pelgalt mässu-ohu tekitamine maksis noormeestele neli aastat vabadust. Reaalseid vanglakaristusi on pidanud kandma teisedki.

Näiteks Bostoni pommirünnakute ajal kahetimõistetavaid laulusõnu postitanud noormeesvõi pommivööga Facebooki f otodel poseerinud islami äärmuslust propageeriv kuue lapse ema. Eeltoodust nähtub, et sotsiaalmeediast on saanud võimas relv, mis pahatahtlikus aga ka oskamatus käes võib teha palju pahandust.

napunaiteid relvade ohutamiseks

Moraalipaanikad saavad siiski meie üle võimust vaid juhul kui meil puudub elementaarne digitaalne kirjaoskus ning kaob kriitikameel. Info levitamisest moraalipaanikani ning sellest omakorda reaalse sotsiaalse rahutuseni on sageli vaid loetud sammud ning häid ja sisulisi lahendusi tuleb infosõdade tingimuses kõigil riikidel alles otsida.

Eellugu[ muuda muuda lähteteksti ] Teise maailmasõja puhkedes kuulutas Vabariigi President Konstantin Päts oma otsusega nr 1. Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollid nägid ette paraku midagi muud.

Teade toimetajale.